Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010

Πρόβλεψη για ανοδική πορεία του λογισμικού ανοιχτού κώδικα στις επιχειρήσεις
Η χρονιά που διανύουμε μπορεί να αποδειχθεί αρκετά επωφελής για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, σύμφωνα με αποτελέσματαέλεσμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Accenture σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στις HΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.Αναλυτικότερα, οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που έλαβαν μέρος στην έρευνα, ανακοίνωσαν την πρόθεσή να αυξήσουν τις επενδύσεις τους για το τρέχον έτος στη συγκεκριμένη κατηγορία λογισμικού. Το 40% από αυτές προγραμματίζει να αντικαταστήσει το λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών τους με λειτουργικά συστήματα ανοιχτού κώδικα μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Επίσης, οι μισές από τις 300 επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έρευνα χρησιμοποιούν ήδη λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΛΑΚ) ή έχουν συμφωνήσει για τη χρησιμοποίησή του στο μέλλον. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 86% των επιχειρήσεων υποστηρίζει ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ποιότητα στα συστήματά τους, ενώ το 49% τονίζει επίσης το χαμηλό κόστος που τους προσφέρει μια τέτοια κίνηση. Στις ΗΠΑ, τα ποσοστά είναι 66% και 65% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τα μειονεκτήματα του ΛΑΚ, οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ ανέφεραν την έλλειψη «πραγματικών προτύπων» (42%) και τον έλεγχο τηνς ανάπτυξης των προγραμμάτων (29%). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 41% επικεντρώθηκε περισσότερο στην ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα, ενώ ένα 29% αναφέρθηκε επίσης στην έλλειψη «πραγματικών προτύπων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου